A/S Latvijas Balzams, Ryga

Opis

Sterowanie transportem rozlewu napojów w butelkach i puszkach. Wizualizacja procesu technologicznego.