“Parkur-Bis” Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna

Opis

Zasilanie transportu powietrznego butelek PET.