Rozlewnia wody mineralnej Rucheek

Opis

Sterowanie transportem wewnętrznym, nadzorowanie i synchronizacja pracy maszyn cyklu technologicznego.