Rozlewnia wody mineralnej Rucheek

Opis

  • Sterowanie transportem wewnętrznym,
  • nadzorowanie i synchronizacja pracy maszyn cyklu technologicznego.