Sterownik transporterów Lwów – Ukraina

Opis

Sterowanie transportem powietrznym butelek PET.