A/S Latvijas Balzams, Ryga

Timeline

2007

Automat sterujący transporterami

  • Sterowanie transportem rozlewu napojów w butelkach i puszkach.
  • Wizualizacja procesu technologicznego.
  • Wykonanie szafy sterującej i zasilającej
  • Stworzenie dokumentacji roboczej i powykonawczej