Bashspirit, БАШСПИРТ, Уфа

Timeline

2006

Automat sterujący transporterami

  • Wykonanie szafy sterującej
  • Stworzenie dokumentacji roboczej i powykonawczej
  • Zasilanie maszyn linii poprzez szafę sterowniczą