Linia rozlewu – Agros Łowicz

Timeline

2008

Automat sterujący transporterami

  • Sterowanie transportem wewnętrznym,
  • Zasilanie maszyn linii rozlewu,
  • Wizualizacja procesu technologicznego.
  • Wykonanie szafy sterującej
  • Stworzenie dokumentacji roboczej i powykonawczej