Linia rozlewu Osha – Iran

Timeline

2006

Automat sterujący transporterami powietrznymi

  • Wykonanie szafy sterującej
  • Uruchomienie i dobór parametrów pracy
  • Stworzenie dokumentacji roboczej oraz powykonawczej systemu