“Parkur-Bis” Sp. z o.o., Mochnaczka Wyżna

Timeline

2007

Wykonanie sterownika linii transportu powietrznego

  • Zasilanie transportu powietrznego butelek PET.
  • Wykonanie szafy sterującej
  • Stworzenie dokumentacji roboczej i powykonawczej
  • Sterownik PLC z tekstowym panelem dwukolorowym
  • Stworzenie oprogramowania PLC