Port lotniczy Gdańsk

Timeline

2017

Modyfikacja zasilania urządzeń systemu BHS

  • Przebudowa rozdzielni oraz szaf sterowniczych

2011

System sterowania transportem bagaży

  • Wykonanie szafy sterującej
  • Stworzenie dokumentacji roboczej i powykonawczej
  • Wykonanie interfejsu do komunikacji (połączenie magistralą ProfiBus)
  • Szkolenie personelu