Port lotniczy Lublin – Świdnik

Timeline

2018

Modyfikacja systemu BHS

  • Modyfikacja programu systemu BHS;
  • Zmiana położenia przenośników
  • Dostosowanie szaf sterowniczych

2012

System sterowania transportem bagaży

  • Kompleksowe wykonanie szaf sterujących
  • Serwis gwarancyjny
  • Szkolenie personelu
  • Wykonanie instalacji elektrycznych
  • Wykonanie instrukcji obsługi oraz dokumentacji techniczno-ruchowej