Sterownik Transportem butelek w firmie bobimex – rosja

Timeline

2005

Sterowanie transportem linii transportu PET z systemem zwrotnic.