Tunel grzewczy mokate

Timeline

2005

Automat sterujący tunelem grzewczym

  • Sterownik tunelu grzewczego do obkurczania etykiet.
  • Wykonanie szafy sterującej
  • Uruchomienie i dobór parametrów pracy falowników
  • Stworzenie dokumentacji roboczej oraz powykonawczej