Serwer OPC-UA jest wyposażony w moduł archiwizacji danych. W zależności od wymagań dane mogą być przechowywane w różnych formatach i lokalizacjach:

 • pamięć RAM sterownika PLC
 • plik na karcie SD
 • baza SQL Server

Pamięć ram sterownika PLC

Plik na karcie SD

Baza sql server

Zastosowanie narzędzia integracji danych Pentaho pozwala na pełne wykorzystanie gromadzonych informacji o produkcji:

 • graficzne narzędzie projektowania typu „przeciągnij i upuść” wspomagające proces pozyskiwania danych (ETL)
 • bogata biblioteka komponentów dostępu do danych i ich transformacji z pełnego spektrum źródeł
 • integracja danych nie wymagająca programowania
 • narzędzia administracji i zarządzania

Silnik generacji raportów JasperReports zapewnia prezentację pozyskanych danych w wielu różnorodnych formatach wliczając: HTML, PDF, Excel, OpenOffice, Word. Możliwości jakie zapewnia JASPER to między innymi:

 • Osadzanie w raportach elementów graficznych – wykresów oraz diagramów.
 • Osadzanie w raportach tabel, zestawień, podsumowań, itp.
 • Praktycznie pełną kontrolę nad położeniem i rozmiarem elementów
 • Bezproblemową integrację z aplikacją Java za pomocą API programistycznego

Raporty są tworzone i testowane za pomocą edytora iReport. Jest to graficzne narzędzie pozwalające na tworzenie, edycję w trybie WYSIWG oraz testowanie raportów uruchamianych następnie w środowisku JasperReports. Graficzne narzędzie pozwala również osobom nie posiadającym przeszkolenia technicznego na tworzenie oraz modyfikowanie raportów.

Izomet
ul.Jaworowa 8
64-510 Wronki
tel.: 067 25 43 507
fax: 067 25 43 506
NIP: 763-164-83-69

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Language / Język

Język