Współczesne procesy produkcji wspierane są przez systemy umożliwiające zbieranie informacji i ich transfer na obszar biznesowy w czasie rzeczywistym. Systemy te zwane „Manufacturing Execution System” (MES) wspomagają uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Umożliwiają nadzorowanie procesów produkcyjnych, oraz zarządzanie ich wydajnością i jakością. Zadaniem systemu MES jest gromadzenie przekazywanych z produkcji danych, aby umożliwić wizualizację, śledzenie produktów oraz podniesienie efektywności utrzymania ruchu. Użytkownikami systemów MES są menedżerowie zarządzający produkcją, pracownicy kontroli, jakości oraz operatorzy systemów współpracujących z MES takich jak: ERP oraz APS.


PRODUKCJA

MLAB

MES

ERP

System MLAB wykorzystując technologie informatyczne, urządzenia i elementy automatyki, umożliwia pozyskiwanie informacji o realizacji produkcji bezpośrednio z maszyn. Dzięki wyeliminowaniu czynnika ludzkiego z procesu zbierania i obróbki danych oraz zapewnieniu ciągłej komunikacji pomiędzy serwerem a maszynami, użytkownik może być pewien, że zgromadzone dane wolne są od błędów oraz przekłamań.

Izomet
ul.Jaworowa 8
64-510 Wronki
tel.: 067 25 43 507
fax: 067 25 43 506
NIP: 763-164-83-69

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Language / Język

Język