BHS w sposób bezpośredni zajmuje się kierowaniem bagaży przez systemy przenośników, sorterów pionowych, poziomych oraz tackowych. Oprogramowanie BHS posiada interfejsy komunikacyjne do innych systemów informatycznych umożliwiając przeprowadzenie bagaży przez wszystkie wymagane na lotniskach poziomy kontroli oraz przekazywanie gromadzonych informacji statystycznych. BHS jest instalowany na sterownikach PLC (ang. Programmable Logic Controller) lub na komputerach przemysłowych z zainstalowanym systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (RTOS).

System obsługi bagażu (BHS) to oprogramowanie zarządzające systemem przenośników zainstalowanym na lotniskach, które transportuje bagaże ze stanowisk odpraw do stanowisk załadunku do luków bagażowych samolotu lub na wózki transportowe. Bagaż podróżnych przesiadających się (bagaż transferowy) jest transportowany przez ten system w celu załadunku na inny samolot. BHS przewozi również bagaż rejestrowany z samolotów przylatujących do karuzel, z których podróżni mogą odebrać bagaż.
Chociaż podstawową funkcją BHS jest transport bagaży, BHS służy również funkcjom związanym z upewnieniem się, że bagaż trafi do właściwej lokalizacji na lotnisku. Sortowanie w systemie BHS jest procesem identyfikacji bagażu i informacji z nim związanych, aby zdecydować dokąd bagaż powinien być skierowany poprzez system przenośników i sorterów.

Oprócz sortowania BHS wykonuje również inne funkcje:

 • wykrywanie zatorów bagaży (ang. bag jams),
 • kontrola wielkości i ciężaru bagażu, aby uniknąć zablokowania się bagażu wewnątrz systemu przenośników (ang. volume regulation),
 • równoważenie obciążenia podsystemów przenośników (ang. load balancing),
 • liczenie przetransportowanych bagaży (ang. counting),
 • śledzenie położenia bagaży wewnątrz systemu przenośników (ang. tracking),
 • przekierowywanie bagaży przez spychacze (ang. pusher) lub przełączniki (ang. diverter),
 • odczytywanie numerów umieszczonych na bagażu przez linie lotnicze (ang. tags)

Podczas przemieszczania się bagażu wewnątrz systemu przenośników BHS wymienia i zbiera informacje o bagażu
z systemów wspomagających pracę BHS:

 • wagi na stanowiskach odpraw bagażu (check-in),
 • bramki radiometryczne kontrolujące poziom radiacji wewnątrz bagaży,
 • bramki kontrolujące wysokość,
 • urządzenia ATR (Automatic Tag Reader) odczytujące numery bagaży lub kody IATA
 • urządzenia EDS (Explosive Detection System),
 • system SAC (Sort Allocation Computer),
 • system SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

Od momentu położenia bagażu na przenośniku przy stanowisku odpraw aż do momentu skierowania bagażu do miejsca załadunku system BHS ma pełną kontrolę nad bagażem.

Izomet
ul.Jaworowa 8
64-510 Wronki
tel.: 067 25 43 507
fax: 067 25 43 506
NIP: 763-164-83-69

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Language / Język

Język