Oprócz kojarzenia bagażu z podróżnym i przechowywania tych informacji wewnątrz bazy danych system udostępnia również informacje o załadunku i wyładunku bagaży z samolotów rejsowych. Proces pozyskiwania informacji odbywa się w czasie rzeczywistym. Poprzez odpowiednie interfejsy do innych systemów informatycznych zainstalowanych na lotnisku możliwe jest zebranie informacji wewnątrz jednego systemu BRS i zbudowanie bazy danych zawierającej wszystkie informacje pozyskane z innych systemów informatycznych. Dane te są niezbędne dla odnalezienia bagażu wewnątrz lotniska, sprawdzenia statusu bagażu i potwierdzeniu, że został on załadowany do odpowiedniego samolotu. System instalowany jest na profesjonalnych serwerach wyposażonych w macierze dyskowe (RAID).

System BRS pomyślany jest jako interaktywna baza danych zbierająca informacje o bagażach zarówno w sposób automatyczny jak i z możliwością ręcznego wprowadzania odpowiednich danych. Wszystkie pozyskane informacje logowane są na serwerze i opatrzone są datą, godziną i odpowiednim komunikatem. System odpowiada za prawidłowe prowadzenie bagaży zgodnie z instrukcjami pobranymi z DCS i wytycznymi z zewnętrznych systemów bezpieczeństwa.

W zależności od możliwości innych systemów informatycznych w systemie BRS można znaleźć następujące informacje dotyczące pojedynczego bagażu:

 • dane właściciela bagażu (podróżnego),
 • informację o locie, na który ma trafić bagaż,
 • waga i wielkość bagażu,
 • przyznany tag lub kod IATA, aktywny numer BSM (Baggage Source Message),
 • przypisania na który wózek transportowy ma trafić bagaż przed załadunkiem na samolot,
 • czas zarejestrowania bagażu oraz przejścia przez wymagane w rezolucji IATA-753 punkty,
 • pozycję bagażu wewnątrz systemu BHS wraz z informacjami o przyznanych statusach na wszystkich poziomach
  kontroli bezpieczeństwa, pomiarze radiacji i kontroli celnej,
 • ostatnia znana lokalizacja bagażu na lotnisku,
 • potwierdzenie załadowania bagażu na samolot lub jego wyładunku z samolotu,
 • możliwość wprowadzania komentarzy przez obsługę lotu.

BRS służy również do operacji zbiorczych:

 • łączna waga bagaży przeznaczonych do załadunku na jeden samolot,
 • stan załadunku wraz z potwierdzeniem załadowania wszystkich bagaży przeznaczonych na jeden rejs,
 • sporządzanie raportu bagaży nierozpoznanych przez urządzenia ATR wraz z podaniem ich aktualnej lokalizacji,
 • drukowanie raportów wraz z listą bagaży: do załadunku, załadowanych, rozładowanych,
  brakujących w samolocie, zagubionych w ciągu dnia, ze zdublowanymi numerami BSM, itp.
 • wyświetlanie informacji o konieczności wyładowania bagażu z samolotu,
 • wyświetlanie informacji, gdy bagaż nie zostanie na czas załadowany do samolotu,

Podczas zbierania informacji o bagażach system BRS może współpracować z takimi systemami jak:

 • ATR (Automatic Tag Reader),
 • BTP (Baggage Tag Printer),
 • BHS (Baggage Handling System),
 • DCS (Departure Control System),
 • SAC (Sort Allocation Computer),
 • AODB (Airport Operational Data Base),
 • Przenośne czytniki kodów kreskowych,
 • EBS (Early BaggageStorage),

W przypadku awarii połączenia z innymi systemami informatycznymi BRS posiada funkcję pracy offline i aktualizacji zebranych informacji po przywróceniu połączenia z innymi systemami informatycznymi.

Izomet
ul.Jaworowa 8
64-510 Wronki
tel.: 067 25 43 507
fax: 067 25 43 506
NIP: 763-164-83-69

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Language / Język

Język