Transport wewnętrzny najczęściej odbywa się wewnątrz jednego zakładu lub jednej grupy budynków. Jest realizowany na stosunkowo niewielkiej odległości, ale podczas tego procesu realizowanych jest wiele zadań, które mają za zadanie usprawnienie tej operacji.
Najczęściej miejscem załadunku (początkiem linii transportu) jest magazyn towarów lub koniec linii produkcyjnej). Zakończenie transportu wewnętrznego z kolei (punkt rozładunku) to magazyn wyrobów gotowych lub początek linii produkcyjnej. Od miejsca załadunku do rozładunku kontrolę nad całością procesu przejmuje sterownik programowalny (PLC) lub komputer z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego (RTOS).

Możliwości automatycznych systemów transportu wewnętrznego:

 • wymiana informacji z zewnętrznymi systemami informatycznymi, np. z magazynowymi (WMS) lub wizualizacyjnymi (SCADA);
 • rejestracja i zliczanie transportowanych towarów;
 • segregacja i sortowanie materiału podczas transportu;
 • Sygnalizacja i rejestracja czasu dostarczenia towaru;
 • Sterowanie paletyzatorami, robotami, automatycznymi urządzeniami pakującymi i magazynami wysokiego składowania;
 • Zbieranie danych statystycznych, zapis w bazach danych i generacja raportów.

Przykładowe wyposażenie automatycznych systemów transportu wewnętrznego:

 • szafy zasilające i sterownicze wyposażone w sterowniki PLC i panele HMI;
 • systemy przenośników (np. taśmowe, rolkowe, łańcuchowe)
 • obrotnice, spychacze, diwertery (pionowe i poziome);
 • przenośniki pionowe i podnośniki;
 • stoły odkładcze, stanowiska buforujące i transportery akumulacyjne;
 • czytniki kodów kreskowych, czytniki RFID, czujniki i rejestratory;
 • pulpity operatorskie i systemy sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej.
Izomet
ul.Jaworowa 8
64-510 Wronki
tel.: 067 25 43 507
fax: 067 25 43 506
NIP: 763-164-83-69

Uwaga!

Uwaga!

Uwaga!

Language / Język

Język