Rozlewnia wody mineralnej Rucheek

Timeline

2007

Automat sterujący transporterami

  • Kompleksowe wykonanie automatu sterującego
  • Uruchomienie i dobór parametrów pracy automatu sterującego
  • Stworzenie dokumentacji powykonawczej systemu
  • Sterowanie transportem wewnętrznym,
  • nadzorowanie i synchronizacja pracy maszyn cyklu technologicznego.