Sterowanie transporterami – Heinz

Timeline

2007

Sterowanie transporterami

  • Sterowanie transportem w linii produkcyjnej,
  • Regulacja prędkości transporterów,
  • Wykonanie szafy sterującej,
  • Stworzenie dokumentacji roboczej,
  • Wystawienie świadectwa zgodności (znak CE) wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami towarzyszącymi