Linia rozlewu Victoria Cymes

Timeline

2006

Automat sterujący transporterami płytkowymi

  • Wykonanie szafy sterującej
  • Uruchomienie i dobór parametrów pracy automatu
  • Stworzenie dokumentacji roboczej i powykonawczej systemu