Sterownik transporterów Lwów – Ukraina

Timeline

2006

Automat sterujący transporterami powietrznymi

  • Wykonanie szafy sterującej
  • Stworzenie dokumentacji roboczej i powykonawczej
  • Uruchomienie i dobór parametrów pracy automatu sterujacego