Linia rozlewu Osha – Iran

Opis

Sterowanie powietrznym transportem wewnętrznym butelek PET.