Lotnisko Chopina – Warszawa

Timeline

2020

Modyfikacja układu sterowania

 • Wymiana motostarterów
 • Modyfikacja oprogramowania sterownika PLC

2019/2020

Modernizacja TTS w terminalu pasażerskim

 • Modernizacja sorterów tacowych
 • Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej
 • Sprawdzenie aktualności oprogramowania PLC
 • Przygotowanie oprogramowania SCADA
 • Testy funkcjonalne

2019/2020

Modernizacja systemu bezpieczeństwa w Terminalu Pasażerskim

 • Wykonanie, dostawa i montaż szafy bezpieczeństwa

2019/2020

Modernizacja systemu transportu bagażu przylotowego (BHS) wraz z systemem sterowania (HMI i SCADA)

 • Wykonanie i dostarczenie szaf sterowniczych
 • Udział w demontażu
 • Wykonanie modernizacji oprogramowania PLC
 • Modernizacja systemu SCADA/WinCC oraz paneli HMI

2019

Modyfikacja linii transportu bagaży

 • Modyfikacja oprogramowania PLC
 • Montaż, testy, uruchomienie
 • Wymiana moto starterów

2016

Instalacja czujników fotoelektrycznych

 • Montaż czujników fotoelektrycznych oraz implementacja ich obsługi w oprogramowaniu PLC

2013

System sterowania Transportem Bagaży (BHS)

 • Wykonanie oprogramowania i konfiguracja sterowników PLC
 • Wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej
 • Montaż, uruchomienie, testy
 • Szkolenie
 • Realizacja systemu SCADA, instalacja wizualizacji